Pretraživanje

Infracrveno grijanje

Infracrveno grijanje tamnog zračenja

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje : Infracrveno grijanje tamnog zračenja

Plin kao energent izgara u čeličnoj cijevi te se energija jednim dijelom prenosi konvekcijom a drugim zračenjem na površinu ili predmete koji se griju.

Energent: prirodni plin ili UNP
Tlak plina: 20 - 50 mbar

Vrste grijalica:

LINIJSKA GRIJALICA

 • Snaga: 15 - 50 kW
 • Masa: 41 - 81 kg
 • Dužina: 6,6 - 15,8 m

DVOLINIJSKA GRIJALICA

 • Snaga: 30 - 70 kW
 • Masa: 82 - 136 kg
 • Dužina: 13,4 - 25,6 m

U GRIJALICA

 • Snaga: 15 - 50 kW
 • Masa: 39 - 96 kg
 • Dužina: 3,8 - 8,4 m

VIŠEPLAMENIČKA GRIJALICA

 • Snaga: 15 - 50 kW
 • Ugradnja: više plamenika s jednim ventilatorom

SUNCE

 • za vanjske prostore:terase, zimski vrtovi,natkrivene tržnice,otvorene garaže i sl.
 • Snaga: 4,5 - 12 kW
 • Radijus grijanja: 6,5 m
 • Izvor UNP: plinska boca 10 kg
 • Masa: 10 kg
 • Visina: 2250 mm

 

U suradnji sa:

Roberts Gordon
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
e-mail: uksales@rg-inc.com
www.rg-inc.com

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje : Infracrveno grijanje tamnog zračenja : Dvolinijska grijalicaDvolinijska grijalica
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje : Infracrveno grijanje tamnog zračenja : U grijalicaU grijalica
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje : Infracrveno grijanje tamnog zračenja : Višeplamenička grijalicaVišeplamenička grijalica
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje : Infracrveno grijanje tamnog zračenja : Linijska grijalicaLinijska grijalica

Infracrveno grijanje : Ostali članci

Infracrveno grijanje svijetlog zračenja (keramičko grijanje)

Datum: 3.3.2016.

Plin kao energent izgara na površini keramičke pločice, a 2/3 energije se prenosi zračenjem na površinu ili predmete na koje se zrači.

Infracrveno grijanje

Infracrveno grijanje

Datum: 20.2.2007.

Infracrveno grijanje je najpogodniji način grijanja visokih, velikih i otvorenih prostora, gdje se do 70% energije topline predaje zračenjem na površinu koja se zrači.Infracrveno grijanje je najpogodniji način grijanja prostora kao što su: tvorničke hale.

Infracrveno grijanje tamnog zračenja

Infracrveno grijanje tamnog zračenja

Datum: 16.2.2007.

Plin kao energent izgara u čeličnoj cijevi te se energija jednim dijelom prenosi konvekcijom a drugim zračenjem na površinu ili predmete koji se griju.