Pretraživanje

Aparati i oprema za terapiju kisikom

Ovlaživači kisika

Namjena

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Aparati i oprema za terapiju kisikom : Ovlaživači kisika

Za terapiju medicinski čistim, ovlaženim kisikom. Ovlaživanje se postiže protokom kisika kroz destiliranu vodu, s mogućnošću fine regulacije od 0-15 l/min.

Mogućnost priključka:

  • na bocu kisika
  • na centralni razvod kisika

Tip aparata: priključak na bocu kisika

  • p=200 bar
  • priključak W 21,8x1/14" ili R3/4" DOV

Tip aparata: priključak na centralni razvod

  • Ovlaživač utični - jednostruki i dvostruki
  • Ovlaživač šinski - jednostruki i dvostruki
    Smještaju se na šinu te se preko crijeva s utikačem priključuju na centralni razvod direktno u utičnicu

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Aparati i oprema za terapiju kisikom : Ovlaživači kisika : DuoDuo
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Aparati i oprema za terapiju kisikom : Ovlaživači kisika : KendalKendal
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Aparati i oprema za terapiju kisikom : Ovlaživači kisika : ŠinskiŠinski
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Aparati i oprema za terapiju kisikom : Ovlaživači kisika : UtičniUtični

Aparati i oprema za terapiju kisikom : Ostali članci

Aparati za davanje kisika

Aparati za davanje kisika

Namjena

Datum: 16.2.2007.

Primjenjuju se u hitnoj medicini i svojim sadržajem omogućuju disanje kisika "na zahtjev" preko respiratora i maske s mogućnošću "asistiranog" disanja. S dodatkom sustava za reanimaciju i aspiraciju moguće je vršiti potpunu kardio-pulmonalnu reanimaciju.

Mobilni uređaji za terapiju kisikom

Mobilni uređaji za terapiju kisikom

Namjena

Datum: 16.2.2007.

Uređaji se primjenjuju za terapiju medicinski čistim, ovlaženim kisikom u bolničkim ili kućnim uvjetima. Sastoje se od dozatora kisika - DOV (doziranje kisika 0-15 l/min), boce za kisik i kolica, odnosno nosača za bocu.

Ovlaživači kisika

Ovlaživači kisika

Namjena

Datum: 19.1.2007.

Za terapiju medicinski čistim, ovlaženim kisikom. Ovlaživanje se postiže protokom kisika kroz destiliranu vodu, s mogućnošću fine regulacije od 0-15 l/min.