Pretraživanje

Reatestiranje posuda pod tlakom

Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s:

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s:

1.1. Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom visoke razine opasnosti prema NN br. 75/20:

                           - HRN EN ISO 11623

                           - HRN EN 1968

                           - HRN EN 1802

1.2. Pravilnikom o pokretnoj tlačnoj opremi prema NN br. 91/13, Modul 1, a prema

                           - HRN EN 1968

 

Primjeri stabilnih posuda pod tlakom:

  • spremnici UNP-a, rezervoari kisika, dušika, argona i drugih tehničkih plinova, hidrofori,
  • baro-komore i kompresorske posude i sl.

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s: : Reatestiranje posuda pod tlakomReatestiranje posuda pod tlakom
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s: : Bešavne čelične i kompozitne boceBešavne čelične i kompozitne boce
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s: : Zavareni spremnici za vodu u protupožarnom sustavuZavareni spremnici za vodu u protupožarnom sustavu
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s: : Baro komoraBaro komora
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s: : Zavareni spremnik za UNPZavareni spremnik za UNP
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s: : Trajler s bocama vodikaTrajler s bocama vodika