Pretraživanje

Home

ĐĐ Aparati d.d. Inspekcijsko tijelo

Inspekcija sigurnosnih ventila

Inspekcija sigurnosnih ventila

Dišna oprema na komprimirani zrak

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : ADA-N DIABLO

ADA-N DIABLO

Namjena: Autonomni dišni aparati ADA N DIABLO su namijenjeni za obavljanje lakših poslova u atmosferi siromašnoj kisikom ili u atmosferi s velikim postotkom zagađenja. Pri tome se vrši zaštita (izolacija) dišnih putova, kože lica i očiju od okolne atmosfere. Aparat omogućava potpunu neovisnost (autonomnost) o atmosferi i okruženju. Aparat se koristi pri vatrogasnim poslovima, obavljanju poslova u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, obavljanju komunalnih poslova, poslova na naftnim platformama i sl.

Aparati i oprema za terapiju kisikom

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Ovlaživači kisika

Ovlaživači kisika

Namjena

Za terapiju medicinski čistim, ovlaženim kisikom. Ovlaživanje se postiže protokom kisika kroz destiliranu vodu, s mogućnošću fine regulacije od 0-15 l/min.

Redukcijski ventili

Banke zraka

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Spremnici zraka - boce

Spremnici zraka - boce

Baterije boca - čelične bešavne visokotlačne boce za tehničke i medicinske plinove (O, H, N, Ar, C2H2, He, CO2, pl. mješavine...) povezane u sklop su najekonomičniji i najsigurniji način korištenja plinova.

Infracrveno grijanje

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje

Infracrveno grijanje

Infracrveno grijanje je najpogodniji i najekonomičniji oblik grijanja velikih, visokih prostora, bilo otvorenih ili zatvorenih. Do 70% topline predaje se zračenjem na površinu koja se zrači, te na taj način grije površinu, a ne cjelokupan volumen prostora.

Reatestiranje posuda pod tlakom

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s:

Reatestiranje posuda pod tlakom vrši se u skladu s:

Pregledi i ispitivanje visokotlačnih pokretnih posuda za zrak izrađenih od kompozitnih materijala volumetrijski namotanih na aluminijskom i čeličnom "lajneru"

Usluge strojne obrade

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Obrada metala - Strojna

Obrada metala - Strojna

Đuro Đaković Aparati d.d. nudi usluge obrade metala prema narudžbi i zahtjevu kupca. Radionica strojne obrade metala Đuro Đaković Aparati d.d. ima površinu od 1500 m2.